Các phiên bản Windows hỗ trợ RAM như thế nào?

Windows là hệ điều hành do gã khổng lồ phần mềm Microsoft phát triển, Windows được sử dụng cực kỳ phổ biến và rộng rãi tại nhiêu quốc gia, tập đoàn, doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới. Window không những có giao diện thân thiện và tương thích [...]