Hướng dẫn cách tắt Update trên Windows 10

Trên Windows 10, tính nắng Windows Update sẽ tự động được bật, tính năng này sẽ giúp cho máy tính của chúng ta tự động cập nhật những bản vá lỗi hệ điều hành, hay driver mới nhất. Đây là một trong rất nhiều tính năng thú vị  trong phiên [...]