Wifi

/Tag:Wifi

Tiêu chuẩn WiFi mới đã được thông qua: mạnh xa hơn, tránh phung phí điện năng hơn

Liên minh WiFi vừa chính thức duyệt y chuẩn WiFi mới 802.11ah, mạnh mẽ hơn và chống lãng phí điện năng hơn những chuẩn cũ.. chung cuộc, sau một thời kì thí nghiệm, liên minh WiFi (WiFi Alliance) đã chính thức duyệt y tiêu chuẩn WiFi mới 802.11ah, thường được [...]

Categories: Tin tức|Tags: , |

Tham khảo về các tiêu chuẩn bảo mật WiFi để lướt nét tối ưu hơn

Ngày nay, khi mà WiFi đã trở nên quá phổ biến thì việc bảo mật cho mạng không dây này trở nên một trong các điều vô cùng rất cần thiết. WiFi không an toàn tạo điều kiện cho hacker ăn trộm dễ dàng dữ liệu, những thông báo cá [...]

Categories: Tin tức|Tags: , |