Ứng dụng email siêu nhẹ dành cho iOs

Vừa qua, Microsoft trình làng ứng dụng email mới dành cho người dùng iOS. Với tính năng email mới này, Microsoft đã loại bỏ mọi tính năng thừa không cần thiết trên một ứng ứng dụng email và cho phép người dùng có thể gửi, nhận, đọc email một cách nhanh [...]