Thủ thuật tăng tốc độ trình duyệt Chrome và Firefox.

Hằng ngày, công việc của bạn cần sử dụng nhiều tab  trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox. Tuy  nhiên, đôi khi laptop của bạn tỏ ra quá chậm chạp mỗi khi làm việc. Điều này là do dung lượng bộ nhớ RAM có giới hạn. Trong bài viết này, tôi [...]