CEO Viettel nêu ra hướng giải quyết đến Bộ TT&TT cần chủ trương mua bản quền nước ngoài của công ty VN

ICTnews – Viettel Telecom và VTC mới đem đến bắt buộc Bộ TT&TT tiếp tục điều phối việc mua chung bản quyền để dùng chung giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm ứng phó với tình trạng giá mua bản quyền của nước ngoài ngày một cao, thất thoát ngoại [...]